MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Phòng Công chứng số 01
Chức năng

Phòng Công chứng số 01 tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập, có thu, trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ về tài chính, có chức năng cung cấp dịch vụ công chứng; các công chứng viên có nhiệm vụ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

        Trụ sở của Phòng Công chứng số 1 đặt tại số 40 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

Nhiệm vụ

1. Công chứng tính xác thực, tính hợp pháp của các loại hợp đồng, giao dịch, cụ thể:

- Hợp đồng thế chấp tài sản

- Hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất

- Hợp đồng tặng cho nhà và chuyển quyền sử dụng đất

- Hợp đồng ủy quyền

- Hợp đồng mua bán động sản

- Hợp đồng đặt cọc

- Di chúc

- Hợp đồng thuê nhà

- Văn bản thuận phân chia, khai nhận di sản

- Giấy ủy quyền

- Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần

- Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

- Văn bản đấu giá

 - Các loại hợp đồng, giao dịch khác.

2. Hàng năm xây dựng chương trình và kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo thanh quyết toán tài chính theo quy định.

3. Quản lý công tác tổ chức cán bộ công chức, quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu lưu trữ của đơn vị.

4.  Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Ban Giám đốc Sở giao

đây

LIÊN KẾT WEBSITE