Tin chi tiết

QĐ Công bố danh sách Đấu giá viên và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng TrịNgày cập nhật: 15/10/2019 2:20:08 CH

Lần xem: 294  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp
  Thông tư số 12 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
  Công văn của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện TT số 12/2019/TT-BTP quy định chế độ báo cáo định kỳ.
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.
  Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng.
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
  NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
  LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019