Tin chi tiết

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức

Ngày cập nhật: 17/10/2018 9:30:13 SA

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 937/TB-STP Quảng Trị , ngày 11 tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức

Sở Tư pháp cần tuyển viên chức làm việc tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 01- Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
1. Hình thức: Xét tuyển.
2. Về số lượng: 01 chỉ tiêu.
3. Chức danh cần tuyển: Chuyên viên pháp lý.
4. Điều kiện dự tuyển:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
- Từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ ngạch tuyển dụng.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hình sự, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính (đưa vào cơ sở giáo dục, đang giáo dục tại xã, phường, thị trấn).
- Đối với những người đang công tác tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội thì phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đang công tác
5. Yêu cầu :
- Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Luật (hệ chính quy).
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Ưu tiên người có chứng chỉ tiếng Bru-Vân Kiều.
2- Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chí phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với các trường hợp trong bảng điểm kết quả học tập toàn khóa không có điểm trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn thì thí sinh phải có xác định trước khi tổ chức xét tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
- 02 ảnh cở 3x4.
- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc.
3- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
Nhận hồ sơ từ ngày 12/10/2018 đến 08/11/2018, tại Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước - Số 40 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà.
Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc người khác đến nộp thay. Khi nộp hồ sơ phải mang theo văn bằng, chứng chỉ. Phiếu điểm gốc để đối chiếu. Hồ sơ dự xét tuyển không trả lại.
4- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp tại Phòng Hành chính-Tổng hợp, điện thoại số 0233. 3569779./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm TGPL NN;
- Trang TTDT Sở;
- Lưu: VT, VP.

Hoàng Kỳ

Lần xem: 816  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
  Các biểu mẫu
 

V/v báo cáo thống kê năm 2019 (lần 1)theo Thông tư 03/2019/TT-BTP

 

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

 

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp  năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

 

Quyết định Về việc thu hồi thẻ công chứng viên

 

QĐ Công bố danh sách Đấu giá viên và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

CV V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

 

   Công  văn số: 641 /STP-VP  ngày 16/7/2019 lấy ý kiến góp ý  góp ý quy trình nội bộ và   quy trình điện tử giải quyết TTHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã .