Tin chi tiết

Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

Ngày cập nhật: 16/04/2018 4:01:44 CH

Ngày 16 tháng 04 năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành công văn 313 /STP-TTr về việc báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018. Đề nghị các đơn vị xem công văn và biểu mẫu để thực hiện.
Công văn
Biểu mẫu

Lần xem: 823  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
 

CV V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

 

   Công  văn số: 641 /STP-VP  ngày 16/7/2019 lấy ý kiến góp ý  góp ý quy trình nội bộ và   quy trình điện tử giải quyết TTHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã .                          

  CV số: 1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
  Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức
  Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch
  Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ
  Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018