Tin chi tiết

Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật: 12/11/2019 9:46:32 SA

Trong những năm qua, nhằm thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Quốc hội đã ban hành, bổ sung, sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng quy định nhiều nội dung trực tiếp hoặc gián tiếp về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại như: Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống mua bán người; Bộ Luật Hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình …. Trên cơ sở đó, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung này. Các văn bản này là cơ sở pháp lý, căn cứ quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai và tổ chức các hoạt động phòng ngừa, bảo vệ, trợ giúp trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại.

Tuy nhiên, hiện nay do mặt trái của kinh tế thị trường, sự du nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại và sự tha hóa, biến chất về đạo đức, lối sống của một bộ phận người lớn dẫn đến tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn diễn ra, đặc biệt là nhóm trẻ bị xâm hại tình dục ngày càng diễn biến phức tạp cả về quy mô và cách thức thực hiện. Xâm hại trẻ em đang là vấn nạn, hậu quả mà các em phải gánh chịu có thể có những tổn thất về sức khỏe thể chất và tinh thần, làm giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội và thậm chí có thể hủy hoại các em, ảnh hưởng đến việc trở thành con người có ích, trở thành cha mẹ tốt trong tương lai.

Theo thống kê của UBND tỉnh, từ năm 2011 đến 30/6/2019, tình hình trẻ em bị xâm hại và việc xử lý hành vi xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh như sau:

- Tổng số vi phạm hành chính về xâm hại trẻ em đã bị xử lý trên địa bàn tỉnh là 27 vụ việc, trong đó, hình thức bạo lực trẻ em là 11 vụ việc, các hình thức gây tổn hại khác là 16 vụ việc. Đã xử lý bằng hình thức phạt cảnh cáo 03 vụ việc, phạt tiền 18 vụ việc, hình thức xử lý khác 01 vụ việc, chuyển xử lý hình sự 05 vụ việc.

- Số lượng trẻ em được nhận làm con nuôi bị xâm hại trên địa bàn tỉnh là 01 trường hợp (trẻ em nam) trẻ em này bị xâm hại bằng hình thức hành hạ, ngược đãi, đánh đập. Hình thức xử lý đối với trường hợp này là chính quyền địa phương đã tiến hành gặp gỡ, giải thích và đối tượng nhận thức hành vi sai trái. Trên cơ sở xét hoàn cảnh khó khăn của đối tượng, mặt khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, các cơ quan, ban, ngành địa phương đã thống nhất với gia đình đưa cháu vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh từ năm 2017 cho đến nay.

- Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh là 44 vụ việc, trong đó, hình thức trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại bằng tư vấn pháp luật là 12 vụ việc, hình thức tham gia tố tụng là 30 vụ việc, hình thức trợ giúp pháp lý khác là 02 vụ việc.

- Số lượng trẻ em bị xâm hại được giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh là 149 trường hợp, trường hợp phải giám định lại là 01 trường hợp, trường hợp phải giám định bổ sung là 01 trường hợp.

Để hạn chế một cách tối đa tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em trong thời gian tới, cần phải thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đó là: Hoàn thiện thể chế đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan trong thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; các cơ quan bám sát chức năng nhiệm vụ được giao về công tác bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại; phân định rõ trách nhiệm của từng cấp trong quá trình chỉ đạo, triển khai công việc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em...

Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em bằng nhiều nội dung, hình thức thích hợp; chú trọng đến giới tính, độ tuổi đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống và kiến thức pháp luật để trẻ em biết tự bảo vệ mình, biết ứng phó các tình huống thường gặp trong cuộc sống; việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ,bảo vệ và nuôi dạy con...

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đáp ứng tình hình xã hội hiện nay. Đào tạo bài bản các kiến thức và kỹ năng làm việc với trẻ em, nhất là trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi phức tạp. Có chế độ, chính sách thu hút cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 

                                                                                       Phước Nghĩa

                                                               Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP

Lần xem: 68  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.