Tin chi tiết

Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 07/10/2019 3:15:58 CH

1. Tình hình vi phạm hành chính
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh thể hiện trên một số lĩnh vực:
- Lĩnh vực thương mại: Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu như vận chuyển, kinh doanh và mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu; vi pham về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ.
- Lĩnh vực giao thông vận tải: Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về giao thông vận tải trên địa bàn còn xảy ra nhiều, phổ biến vi phạm các quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Lĩnh vực an ninh trật tự; trật tự an toàn giao thông: Chủ yếu là các hành vi buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép, trộm cắp tài sản… trong đó tình hình vi phạm về an toàn giao thông chiếm phần lớn.
- Lĩnh vực thuế: Chủ yếu vi phạm việc kê khai thuế, nộp thuế không đầy đủ; nộp chậm; hóa đơn chứng từ, phí lệ phí; vi phạm thủ tục kê khai hồ sơ khai thuế.
- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa nghiêm túc trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường, một số đơn vị sử dụng đất còn chậm tiến độ gây lãng phí, vẫn còn tình trạng khai thác cát sỏi không có giấy phép.
- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Các hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực lâm nghiệp; kinh doanh vật tư nông nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh, hàng hóa hết hạn sử dụng, sản xuất hàng hóa không đúng chất lượng như công bố; khai thác thủy sản sai quy định, không có giấy phép hoạt động hoặc giấy phép hết hạn; kinh doanh thịt lợn, thịt bò không có tem vệ sinh thú y; vi phạm về kiểm dịch động vật; vận chuyển lâm sản trái phép; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Tình hình xử lý vi phạm hành chính
- UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm là 682 vụ, trong đó UBND tỉnh xử phạt là 24 vụ; UBND cấp huyện xử phạt là 41 vụ; UBND cấp xã xử phạt là 386 vụ; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xử phạt là 231 vụ, bao gồm:
+ Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là 846 đối tượng trong đó: Tổ chức bị xử phạt là 39 tổ chức, cá nhân bị xử phạt là 784 người (Nam 621 người, Nữ 163 người), đối tượng khác là 23 đối tượng.
+ Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 790 quyết định, trong đó UBND tỉnh ban hành 24 quyết định, UBND cấp huyện ban hành 41 quyết định, UBND cấp xã ban hành 494 quyết định, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh banh hành 231 quyết định.
+ Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thi hành là 702 quyết định, trong đó số quyết định của UBND tỉnh là 24 quyết định, số quyết định của UBND cấp huyện được thi hành là 31 quyết định, số quyết định của UBND cấp xã được thi hành là 447 quyết định, số quyết định của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được thi hành là 200 quyết định.
+ Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính thu được 3.103.300.000 đồng, trong đó UBND tỉnh phạt 888.500.000 đồng; UBND cấp huyện phạt 366.350.000 đồng, UBND cấp xã phạt 946.450.000 đồng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phạt 906.000.000 đồng.
+ Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 200.508.000 đồng.
+ Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính gồm 206 đối tượng, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính gồm 160 đối tượng, đối tượng đang chấp hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính gồm 95 đối tượng.
- Các cơ quan theo ngành dọc như: Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước… đã tiến hành xử lý 12.987 vụ vi phạm hành chính. Số đối tượng vi phạm hành chính là 13.006 đối tượng, trong đó tổ chức là 152 đối tượng, cá nhân là 12.854 đối tượng. Ban hành 11.826 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có 10.708 quyết định đã thi hành xong. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính thu được là 17.265.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 1.879.123.000 đồng. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là 81 đối tượng, trong đó đưa vào cơ sở giáo dục tại xã phường thị trấn là 81 đối tượng.

Phước Nghĩa
Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP

Lần xem: 32  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024
  Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
  Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị