Tin chi tiết

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024

Ngày cập nhật: 30/08/2019 4:21:23 CH

Ngày 30/8/2019, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Hoàng Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn của Sở Tư pháp.

 

ĐH3

Tiết mục văn nghệ của đoàn viên chào mừng đại hội

 

ĐH9

Toàn cảnh Đại hội

 

ĐH1

Đ/c Lê Sa Huỳnh, Phó giám đốc Sở Tư pháp,

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2014-2019 trình bày báo cáo tại Đại hội

 

Đại hội đã được nghe đồng chí Lê Sa Huỳnh, Phó giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2014-2019 báo cáo về tình hình cán bộ, công chức, viên chức, lao động; kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ 2014-2019 và mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2024. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ tình hình công chức, viên chức, người lao động, những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, cụ thể:

Về số lượng, trình độ đoàn viên công đoàn: Hiện tại, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp có 57 đoàn viên (trong đó số lượng nữ là 38 người, chiếm 67 %); về trình độ học vấn: Có 04 Thạc sỹ, 48 Đại học và 05 khác; về trình độ LLCT: Cao cấp 9, Trung cấp 23, Sơ cấp 21.

Về mục tiêu: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CCVCLĐ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Về chỉ tiêu phấn đấu: Hàng năm, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đều đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” trở lên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15% đoàn viên đạt danh hiệu “Chiên sỹ thi đua cơ sở” trở lên; trong nhiệm kỳ, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp từ 2 - 3 đoàn viên Công đoàn.

Về nhiệm vụ, giải pháp: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ, tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội; nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục trong CCVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; quan tâm, chăm lo công tác nữ công; tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Đại hội cũng đã được nghe một số ý kiến tham luận của các đoàn viên. Về cơ bản, các ý kiến phát biểu đều đồng ý tán thành với nội dung báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ và có Kế hoạch cụ thể để thực hiện một số giải pháp đã nêu trong báo cáo như: Xây dựng Qũy khuyến học, Qũy hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…v.v

 

ĐH7

Đ/c Võ Thị Thương, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Thương, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, đồng thời cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp ngày càng vững mạnh. Đồng chí Hoàng Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 cần phải cần phải tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo; có Chương trình, Kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là có đề xuất với Lãnh đạo Sở thành lập Qũy khuyến học, Qũy hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

ĐH5

Đồng chí Hoàng Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Lê Sa Huỳnh, Phó giám đốc Sở Tư pháp được Ban chấp hành tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019-2024; đồng chí Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước được bầu giữ chức Phó chủ tịch và các Ủy viên là đồng chí Lê Văn Diếm, Võ Thúy Ngọc, Hoàng Ngọc Hạnh.

 

ĐH8

Đồng chí Hoàng Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ XI kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp hãy phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức Công đoàn giao cho, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng, chuyên môn, công đoàn vững mạnh toàn diện.

                                                                                                Công Sơn

 

Lần xem: 374  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số quy định về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và NĐ số 100/NĐ-CP.
  Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn thủ tục cấp PLLTP có án tích và đủ thời gian đương nhiên xoá án tích.
  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.
  Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
  Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL
  Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020
  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.