Tin chi tiết

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.

Ngày cập nhật: 23/07/2019 2:47:31 CH

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.

 

         Thực hiện Kế hoạch số 422/KH - UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện Đakrông và Hướng Hóa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các kỹ năng hòa giải cần thiết cho 240 Hòa giải viên cơ sở.


Báo cáo viên Sở Tư pháp tập huấn tại Hội nghị. 

         Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã tập trung giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở, một số quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các tập quán trong hôn nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ và cấm áp dụng, trao đổi, phân tích các kỹ năng cần được áp dụng trong hoạt động hòa giải, đồng thời đưa ra một số tình huống hòa giải mang tính giả định liên quan đến các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư để các hòa giải viên cùng thảo luận và giải quyết. Qua Hội nghị, các hòa giải viên đã trang bị thêm cho mình kiến thức, các kỹ năng cần thiết, rút ra được những kinh nghiệm trong công tác hòa giải.Các Hòa giải viên  tham gia thảo luận tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, báo cáo viên cũng đã đề nghị Lãnh đạo hai huyện Đakrông và Hướng Hóa, các ban, ngành đoàn thể quan tâm hơn nữa đến công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó chú trọng bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác này.... nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế tối đa những tranh chấp, vi phạm pháp luật trong nhân dân,  giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong gia đình và cộng đồng dân cư, ổn định trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                                                       Ánh Tuyết

 

Lần xem: 326  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024
  Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
  Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị