Tin chi tiết

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 22/07/2019 4:14:36 CH

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

 

         Ngày 10/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

         Theo đó, Sở Tư pháp có 143 thủ tục thuộc 14 lĩnh vực được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị bao gồm: Lý lịch tư pháp (03 thủ tục); Quốc tịch (07 thủ tục); Hộ tịch (01 thủ tục ); Nuôi con nuôi (03 thủ tục); Quản tài viên (04 thủ tục); Trọng tài thương mại (19 thủ tục); Luật sư (28 thủ tục); Giám định tư pháp (12 thủ tục; Công chứng (31 thủ tục); Đấu giá tài sản (12 thủ tục); Hòa giải thương mại (13 thủ tục); Bồi thường nhà nước (03 thủ tục); Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 thủ tục); Trợ giúp pháp lý (05 thủ tục).

         Việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sẽ hạn chế việc đi lại nhiều lần của người dân khi thực hiện nhiều thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính ở các Sở, ban, ngành của tỉnh trong thời gian qua, thể hiện sự quyết tâm cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính bình đẳng, công khai, minh bạch.

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Bài và ảnh: Lê Thị Huyền- Sở Tư pháp.

 

Lần xem: 326  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024
  Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
  Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị