Tin chi tiết

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.

Ngày cập nhật: 03/07/2019 2:24:42 CH

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY LẬP LẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

        Đồng chí Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


        Chiều ngày 28/6/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989-01/7/2019). Đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có công chức khối Văn phòng Sở, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Trưởng phòng, phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp Quảng Trị đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; đề ra các giải pháp để giải quyết các nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Kết quả sau 6 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, ngành Tư pháp Quảng Trị đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung. Các Chương trình, Kế hoạch công tác trọng tâm đã được ban hành kịp thời, triển khai đều khắp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; nội dung bám sát các chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật của Trung ương, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, phù hợp với thực tiễn quản lý trên địa bàn tỉnh, đã tạo sự chủ động và thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnChất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế ngày càng nâng lên rõ rệt, thực hiện tốt Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã chú trọng thực hiện, lựa chọn lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm để tiến hành theo dõi, đánh giá. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật thiết thực với đời sống người dân. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp ngày càng đi vào nề nếp, cải cách từng bước về quy trình, thủ tục, vừa đảm bảo đúng pháp luật vừa tạo thuận lợi nhất cho người dân… Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ngành vẫn còn gặp khó khăn một số khó khăn, vướng mắc về thể chế, nhất là các quy định trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công chứng gây nên nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng để giải quyết hồ sơ của người dân cũng như ảnh hưởng đến tính khả thi của chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; tình hình thiếu nhân sự tại các phòng chuyên môn đã dẫn đến áp lực rất lớn cho các đơn vị khi chức năng, nhiệm vụ được giao chưa tương xứng với biên chế được phân bổ.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Sở và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

Để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm pháp hành chính, theo dõi thi hành pháp luật ở các sở, ngành, địa phương; tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác công chứng, bán đấu giá tài sản, luật sư… để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường chỉ đạo hướng dẫn cấp huyện, cấp xã về nghiệp vụ hộ tịch; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức các Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 05 thi hành Hiến pháp 2013, 05 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở        Đồng chí Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp tặng quà các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

         Cũng trong dịp này, Sở Tư pháp đã tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Đồng chí Võ Công Hoan - một trong những đồng chí gắn bó với ngành Tư pháp từ năm 1994, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp giai đoạn từ năm 2000 đến 2012 đã ôn lại những khó khăn của Ngành Tư pháp tỉnh nhà từ những ngày đầu tỉnh Quảng Trị được lập lại cũng như những thành tựu mà ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua; đồng chí cũng bày tỏ niềm hy vọng Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo toàn ngành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mục tiêu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, qua đó khẳng định được vị thế, vai trò của Ngành Tư pháp.

           Đồng chí Hoàng Kỳ- Giám đốc Sở Tư pháp đã thay mặt Ngành Tư pháp tỉnh nhà tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp quý báu của các đồng chí, nhất là trong việc hoạch định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho công tác tư pháp trong thời gian tới./.

                                                                                          Thùy Ly

                                                                               Văn phòng Sở Tư pháp

 

Lần xem: 390  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.