Tin chi tiết

Phòng tư pháp huyện Gio Linh: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Ngày cập nhật: 31/07/2019 2:17:05 CH

Phòng tư pháp huyện Gio Linh

Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch 

cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã

       Ngày 26/6/2019, Phòng Tư pháp huyện Gio Linh phối hợp với Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Quảng trị tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gio Linh. Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã phục vụ cho công tác đăng ký khai sinh theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch.


Công chức Sở Tư pháp tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử

      Qua buổi tập huấn, các công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã của huyện Gio Linh đã thực hành và nắm được quy trình sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. Ngay tại buổi tập huấn, công chức tư pháp - hộ tịch xã Gio Mai, huyện Gio Linh đã chính thức đăng nhập hồ sơ đăng ký khai sinh điện tử cho 01 trẻ em đầu tiên của huyện thông qua Hệ thống để được cấp số định danh cá nhân. Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử là bước khởi đầu để tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đảm bảo tiến độ theo quy định đến ngày 01/01/2020 chính thức thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu hộ tịch điện tử trên phạm vi toàn quốc và kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Kế hoạch đã đề ra.

Đoàn Thị Bích Hảo     

   Phòng Hành chính Tư pháp – Sở Tư Pháp

 

 

 

Lần xem: 184  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024
  Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
  Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng