Tin chi tiết
Phòng tư pháp huyện Gio Linh: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Ngày cập nhật: 03/07/2019 1:48:30 CH

Phòng tư pháp huyện Gio Linh

Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch 

cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

       Ngày 26/6/2019, Phòng Tư pháp huyện Gio Linh phối hợp với Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Quảng trị tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gio Linh. Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã phục vụ cho công tác đăng ký khai sinh theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch.


Công chức Sở Tư pháp tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử

      Qua buổi tập huấn, các công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã của huyện Gio Linh đã thực hành và nắm được quy trình sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. Ngay tại buổi tập huấn, công chức tư pháp - hộ tịch xã Gio Mai, huyện Gio Linh đã chính thức đăng nhập hồ sơ đăng ký khai sinh điện tử cho 01 trẻ em đầu tiên của huyện thông qua Hệ thống để được cấp số định danh cá nhân. Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử là bước khởi đầu để tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đảm bảo tiến độ theo quy định đến ngày 01/01/2020 chính thức thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu hộ tịch điện tử trên phạm vi toàn quốc và kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Kế hoạch đã đề ra.

Đoàn Thị Bích Hảo     

   Phòng Hành chính Tư pháp – Sở Tư Pháp

 

 

 

Lần xem: 47  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.
  Phòng tư pháp huyện Gio Linh: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã
  Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Dự thảo Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chính phủ đăng trong mục Văn bản mới.
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy