Tin chi tiết

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 26/06/2019 4:19:11 CH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm

xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

          Đoàn kiểm tra làm việc với BHXH huyện Đakrông

         Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh  Quảng Trị về thành lập Đoàn theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Từ ngày 18 đến ngày 20/6 năm 2019, Đoàn theo dõi thi hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động do đồng chí Lê Sa Huỳnh- Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp đã tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lộ, Đakrông và Triệu Phong.


           Đoàn kiểm tra làm việc với BHXH huyện Triệu Phong

Qua theo dõi, Đoàn đã nắm bắt được tình hình, kết quả thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các đơn vị được theo dõi, phát hiện những quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Đây là cơ sở đề Đoàn tổng hợp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

                                                                                                           Phước Nghĩa

                                                                                    Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP

 

 

Lần xem: 327  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
  Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019
  Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
  Phụ nữ Triệu Phong chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
  Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới
  UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
  Bãi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020
  MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI