Tin chi tiết
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 26/06/2019 4:19:11 CH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm

xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

          Đoàn kiểm tra làm việc với BHXH huyện Đakrông

         Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh  Quảng Trị về thành lập Đoàn theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Từ ngày 18 đến ngày 20/6 năm 2019, Đoàn theo dõi thi hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động do đồng chí Lê Sa Huỳnh- Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp đã tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lộ, Đakrông và Triệu Phong.


           Đoàn kiểm tra làm việc với BHXH huyện Triệu Phong

Qua theo dõi, Đoàn đã nắm bắt được tình hình, kết quả thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các đơn vị được theo dõi, phát hiện những quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Đây là cơ sở đề Đoàn tổng hợp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

                                                                                                           Phước Nghĩa

                                                                                    Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP

 

 

Lần xem: 47  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.
  Phòng tư pháp huyện Gio Linh: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã
  Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Dự thảo Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chính phủ đăng trong mục Văn bản mới.
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy