Tin chi tiết

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa

Ngày cập nhật: 31/05/2019 10:49:00 SA

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định

cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa

 

                                                                                                                           Đào Bình

 

 

Ảnh: Quang cảnh buổi Lễ.Ngày 22/5/2019, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 người tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, ngày 03 tháng 04 năm 2019, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 562/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 cá nhân hiện đang cư trú tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đây là đợt 2 trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại A Dơi cho những người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú có tên trong Danh sách người di cư tự do được phép ở lại Việt Nam đã được Trưởng Đoàn Đại biểu biên giới phê duyệt. Ngay sau khi có Danh sách được phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Bộ Tư pháp, UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã A Dơi hướng dẫn các cá nhân có tên trong Danh sách làm thủ tục nhập quốc tịch. Đợt 1, đã có 119 cá nhân được trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 12/2018.

             Đến thời điểm này, đã có thêm 353 hồ sơ của các cá nhân được trình ra Bộ Tư pháp để trình Chủ tịch nước xem xét ra quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Sở Tư pháp đang hoàn thiện 137 hồ sơ xin nhập quốc tịch để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các cá nhân chưa làm hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tiếp tục tổ chức đoàn công tác tới các thôn, xã để hướng dẫn người dân làm hồ sơ nhập quốc tịch trong tháng 6/2019.


 

 

Lần xem: 142  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024
  Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
  Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị
  Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.
  Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng