Tin chi tiết
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Ngày cập nhật: 22/04/2019 8:53:13 SA

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.


         Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-STP ngày 14/3/2019 của Sở Tư pháp về tuyên truyền pháp luật theo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2021”.  Trong các ngày 03/4/2019 và ngày 05/4/2019, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng, Phòng Tư pháp huyện Gio Linh, UBND thị trấn Hải Lăng và UBND xã Gio Việt tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho hơn 200 cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị trấn Hải Lăng (huyện Hải Lăng) và xã Gio Việt (huyện Gio Linh).

         Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”. Trên cơ sở các nội dung được báo cáo viên truyền đạt, các đại biểu tham dự đã trang bị cho mình kiến thức về phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, tác hại và hậu quả của ma túy đối với con người; nhận diện thủ đoạn “tín dụng đen”, nguyên nhân và các hậu quả của “tín dụng đen”, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của “ tín dụng đen”….


          Báo cáo viên cũng đã đề nghị Lãnh đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành đoàn thể thông qua buổi tuyên truyền tiếp thu những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”, trên cơ sở đó có Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung trên cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn trong thời gian sớm nhất nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, hạn chế tối đa tác hại của ma túy, của “tín dụng đen”, kiên quyết nói không với ma túy và “tín dụng đen”.

 

      Ánh Tuyết    

Phòng PBGDPL – Sở Tư pháp                                                                  

Lần xem: 49  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NĂM 2019
  Giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ : TỔNG KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
 

Tư pháp Quảng Trị - 30 năm xây dựng và phát triển.

  Công văn số 474/STP-VP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính , nâng cao hiệu quả công việc ( tải tại mục Văn bản mới)
  Quyết định phê duyệt danh sách tập sự hành nghề công chứng ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa
  Một số vướng mắc pháp luật ảnh hưởng đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường
  CV 450 triển khai sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013 và CV 459 chuẩn bị cho công tác tổng kết Luật Hòa giải cơ sở tải tại mục Văn bản mới.
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy