Tin chi tiết
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày cập nhật: 28/03/2019 9:41:08 SA

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC


Ngày 22/02/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp cùng với toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp đã được nghe Lãnh đạo Sở kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở Tư pháp; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan như: Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người lao động…. Đại diện Ban thanh tra nhân dân báo cáo tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018.

Phát huy tính dân chủ, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã có những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đồng thời bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, nhất là đời sống tinh thần.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 với 5 thành viên.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở đã trao các danh hiệu khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019 với nội dung: Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 của Ngành. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua thường xuyên, gắn kết với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà cho dân. Tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và giữ gìn bí mật nhà nước. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước. Về chỉ tiêu thi đua: Phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; có 3-5 cán bộ công chức, viên chức được tặng “Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp”. 100% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, trong đó có 40-50% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Cơ quan được tặng “Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp”, “Cờ Thi đua của UBND tỉnh”. Phấn đấu Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tiếp tục đạt danh hiệu “Công đoàn Cơ sở vững mạnh năm 2019”; 100% Đoàn viên lao động tiên tiến; nhiều đoàn viên được trao tặng bằng khen của Công đoàn cấp trên trong hoạt động công đoàn; các tổ chức quần chúng vững mạnh.

 

                                                                                      Công Sơn - Phòng PBGDPL

 

Lần xem: 44  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
  QĐ về việc công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 tải tại mục Văn bản mới.
  Thông báo về việc công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ( Tải tại mục VĂN BẢN MỚI)
  1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
  Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
  Nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá và CV hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến được đăng tại mục Văn bản mới.
  Các biểu mẫu thống kê theo TK 03 của Bộ Tư pháp ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
  Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019