Tin chi tiết
Quyết định công nhận xã, phường , thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Vĩnh Linh,Hải Lặng, Gio Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị tải tại mục Văn bản mới.

Ngày cập nhật: 15/03/2019 3:50:08 CH

Lần xem: 9  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Kế hoạch PBGDPL,HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải lăng, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông, TP Đông Hà, TX Quảng Trị tải tại mục Văn bản mới.
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  Quyết định công nhận xã, phường , thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Vĩnh Linh,Hải Lặng, Gio Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị tải tại mục Văn bản mới.
  KH tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở và Kế hoạch thực hiện " Năm dân vận chính quyền 2019" tải tại mục Văn bản mới
  CV hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL,HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL và hướng dẫn XD& ban hành VBQPPL tải tại mục VB mới.
  LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018- CÔNG CỤ PHÁP LUẬT HỮU HIỆU BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO
  Sở Tư pháp phối hợp với Hội đồng đội tỉnh Quảng Trị tập huấn cho Câu lạc bộ “Quyền trẻ em”.
  Quy định mới về văn hóa công vụ
  Biểu mẫu Hộ tịch ( Tải tại mục văn bản mới)