Tin chi tiết
CV hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL,HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL và hướng dẫn XD& ban hành VBQPPL tải tại mục VB mới.

Ngày cập nhật: 15/03/2019 2:05:50 CH

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL,HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL tải tại mục Văn bản mới

Lần xem: 27  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
  QĐ về việc công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 tải tại mục Văn bản mới.
  Thông báo về việc công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ( Tải tại mục VĂN BẢN MỚI)
  1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
  Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
  Nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá và CV hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến được đăng tại mục Văn bản mới.
  Các biểu mẫu thống kê theo TK 03 của Bộ Tư pháp ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
  Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019