Tin chi tiết
V/v tham gia ý kiến vào Quy chế liên thông các thủ tục hành chính

Ngày cập nhật: 21/01/2019 2:15:58 CH

                           Kính gửi:   -       Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh;

                                               -       Công an tỉnh;

                                               -       Bảo hiểm xã hội tỉnh;

                                              -       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

                                              -       Sở Tài chính;

                                              -       Sở Nội vụ;

                                              -       Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

       Thực hiện Kế hoạch số 5773/KH-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chỉnh về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

        Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp trên tinh thần rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian, đơn giản hóa nội dung hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Dự thảo Quyết định, Quy chế và các biểu mẫu được đăng tải tại trang web của Sở Tư pháp http://sotuphapquangtri.gov.vn/mục chỉ đạo điều hành.

      Ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp trước ngày 26/01/2019 đồng thời gửi qua địa chỉ email: daothibinh@quangtri.gov.vn để Sở Tư pháp hoàn chỉnh Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Sau thời hạn nói trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia xem như đồng ý với Dự thảo.

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, PGĐ Sở;

- Lưu: VT, HCTP.

 

GIÁM ĐỐC

 

    (đã ký)

               Hoàng Kỳ

Lần xem: 47  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Đoàn công tác Sở Tư pháp Quảng Trị thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  Thông tư số: 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và các Biểu mẫu thống kê ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Huyện Hướng Hóa: Lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật với tập huấn nghiệp vụ, kỷ năng hòa giải ở cơ sở
  Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.
  Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
  Cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản ( Tải tại mục Văn bản mới)
  Thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá
  CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ
  Kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hải Lăng