Tin chi tiết
Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Ngày cập nhật: 27/09/2017 10:46:26 SA

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 2017, vào đầu tháng 9 năm 2017, Sở Tư pháp tổ chức triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017.
Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu cấp tỉnh và cấp huyện. Đại biểu cấp tỉnh gồm Lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án dân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Hội luật gia, Đoàn luật sư tỉnh. Ở cấp huyện có sự tham gia của đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Việt Hưng, phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp đến dự và trực tiếp triển khai nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 tại Hội nghị.
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được xây dựng với tinh thần kế thừa các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2009, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, phù hợp với Hiến pháp 2013, đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và quyền lợi ích Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, cơ quan tư pháp và cán bộ, công chức trong các cơ quan này, góp phần góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế. Qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật làm cơ sở để các đại biểu nghiên cứu, mở rộng tìm hiểu, áp dụng trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành, thực thi công vụ cũng như truyền đạt đến cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị và tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân địa phương về các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017.
Hoàng Quốc Long

Lần xem: 168  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  DANH SÁCH CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2018
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
  Phương án đơn giản hóa Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp
  Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
  NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
  Quy định mới về phí công chứng
  Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản
  Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
  Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật