Tin chi tiết
Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Ngày cập nhật: 27/09/2017 8:10:35 SA

Trung tuần tháng 9 năm 2017, Sở Tư pháp Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
Tại Hội nghị, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã được tập huấn về các kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng Internet, qua báo chí. Bên cạnh đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã được triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của các Luật mới được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Để triển khai thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng đã được phổ biến các nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp.
Trên cơ sở những nội dung đã được tập huấn tại Hội nghị này, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và người dân trên địa bàn tỉnh.
Quốc Long
Phòng PBGDPL

Lần xem: 132  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  DANH SÁCH CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2018
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
  Phương án đơn giản hóa Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp
  Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
  NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
  Quy định mới về phí công chứng
  Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản
  Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
  Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật