MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     

Tin chi tiết

Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 02/08/2018 4:11:53 CH

Ngày 27/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BTP. Thực hiện Kế hoạch này, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 700/STP-HCTP ngày 31/7/2018 về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch. Tải Công văn tại đây

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về báo cáo công tác tư pháp (29/5/2020)
Công văn của Sở về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 (29/5/2020)

V/v Thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cách ly toàn xã hội

(1/4/2020)
Quyết định ban hành Kế hoạch họat động của HĐPHPBDGPL tỉnh năm 2020 (15/2/2020)
Kế hoạch PBGDPL;HGSC; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 (15/2/2020)
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp (13/2/2020)
Thông tư số 12 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. (10/2/2020)
Công văn của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện TT số 12/2019/TT-BTP quy định chế độ báo cáo định kỳ. (10/2/2020)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. (21/1/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE