MENU

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Việt Nam

(0233) 3852127

sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     

Tin chi tiết

Công văn số 195 ngày 19/2/2020 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 19/02/2020 3:09:51 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin LLTP (25/3/2020)

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Tư thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022

(2/4/2020)
Công văn số 286/STP-VP ngày 12/3/2020 về việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ (16/3/2020)

Thông báo số 274/TB-STP ngày 11/3/2020 Thông báo về việc ghi tên vào danh sách người tập sự hành nghề công chứng (Lê Tấn Phong)

(12/3/2020)
Phụ nữ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị hưởng ứng tuần lễ “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” (1/4/2020)
Có thêm một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài (2/4/2020)

Thông báo số 212/TB-STP ngày 24/02/2020 về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng

(25/2/2020)

Công văn số 195 ngày 19/2/2020 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

(19/2/2020)
Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (13/2/2019)