MENU

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Việt Nam

(0233) 3852127

sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     

Tin chi tiết

Một số quy định về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và NĐ số 100/NĐ-CP.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/02/2020 9:45:14 SA

 

Một số quy định về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và NĐ số 100/NĐ-CP của Chính Phủ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Sở Tư pháp Quảng Trị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (7/4/2020)
Những quy định mới về phân quyền, phân cấp, ủy quyền đối với địa phương trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (7/4/2020)
Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái (7/4/2020)
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở (9/4/2020)
Hoàn thiện thể chế xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau 03 năm triển khai thực hiện (1/4/2020)
Nhìn lại công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau 03 năm thực hiện (1/4/2020)
Tổ chức và hoạt động của tổ chức Thừa phát lại (23/3/2020)
Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2020 (23/3/2020)
Những điểm mới cơ bản của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (19/3/2020)