MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 14/4/2014 đến 18/4/2014


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/04/2014 7:29:22 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 14/4/2014 đến 18/4/2014

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2 14/4

Sáng

 

 

 

Chiều

14h00: Làm việc với Ban kinh tế ngân sách tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Lê Sa Huỳnh

Phó giám đốc

Xe Sở

 

 

 

 

THỨ 3 15/4

Sáng

7h00: Xác minh Lý lịch cán bộ

 

8h00: Làm việc với Ban kinh tế ngân sách tại Công ty CPDV Bán đấu giá tài sản Miền Trung

7h00: Kiểm tra công tác ĐK&QLHT tại xã Vĩnh Hòa-Vĩnh Linh

- Hoàng Kỳ

Phó giám đốc

- Lê Sa Huỳnh

Phó giám đốc

 

 

-Xe TGPL

 

- Xe Sở

 

 

- Đ/c Hải, Hồng, Hằng, Yến

Xe Đấu giá

Chiều

14h00: Làm việc với Ban kinh tế ngân sách tại Công ty CPDV Bán đấu giá tài sản Đất Việt

 

Xe Sở

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

16/4

Sáng

7h00: Kiểm tra công tác ĐK&QLHT tại xã Gio Châu-Gio Linh

 

- Đ/c Hải, Hồng, Hằng, Yến

Xe Sở

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 5

17/4

Sáng

 

 

 

Chiều

14h00: Họp Chi bộ Văn phòng Sở

Lê Sa Huỳnh

Phó giám đốc

Toàn thể ĐV khối VPS

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

18/4

Sáng

7h30: Kiểm tra công tác ĐK&QLHT tại Trung giang-Gio Linh

 

- Đ/c Hải, Hồng, Hằng, Yến

Xe Sở

Chiều

-14h00: Lấy phiếu tín nhiệm BNL Trưởng phòng VBPQ

-14h30: Họp Đảng ủy Sở

 

-15h00: Học Nghị quyết

-Phan Văn Phong

Giám đốc

-Phan Văn Phong

Bí thư

-Phan Văn Phong

Giám đốc

 

-Toàn thể CBCC khối VPS

-Các ĐUV

 

- Toàn thể CBCCVC

Cả ngày

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE