Tin tức sự kiện
Lịch    
Tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.
Cập nhật: 26/1/2018

Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 28/QĐ-BNV ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.


Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục quản lý cán bộ đảng viên”
Cập nhật: 28/12/2017

Sáng ngày 22/12/2017, chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục quản lý Cán bộ Đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến” “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ”.


Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ
Cập nhật: 18/12/2017

Ngày 05/12/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.


ĐOÀN KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Cập nhật: 11/12/2017

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/2/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2017, trong 2 ngày 5- 6/12, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương do đồng chí Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL, công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Một số kết quả đạt được trong công tác tư pháp năm 2017
Cập nhật: 4/12/2017

Năm 2017, ngành Tư pháp Quảng Trị đã bám sát các Chương trình, kế hoạch của Ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực.


Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, bồi thường nhà nước năm 2017
Cập nhật: 13/11/2017

Thực hiện Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của tỉnh Quảng Trị, từ ngày 25 đến ngày 27/10/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế, bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, bồi thường nhà nước ở các Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.


Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại Sở Tư pháp
Cập nhật: 20/10/2017

Sáng ngày 17/10/2017, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp.


CHUYỂN GIAO PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ TƯ PHÁP VỀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Cập nhật: 27/9/2017

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính , ngày 12/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh quản lý theo quy định.


SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Cập nhật: 13/9/2017

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-BTP ngày 14/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017); Được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 6/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý. Đây là dịp để ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển hoạt động TGPL đồng thời cũng là dịp để ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân cho hoạt động này.


Tin đã đưa
Hội đàm Sở Tư pháp 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet (25/8/2017)
Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở (15/8/2017)
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (14/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức (14/8/2017)
Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch (14/8/2017)
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (7/8/2017)
SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (31/7/2017)
SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ (27/7/2017)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp (20/7/2017)
Ký quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp (20/7/2017)