Lịch    
SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11
Cập nhật: 19/11/2019

.


Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 12/11/2019

Trong những năm qua, nhằm thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Quốc hội đã ban hành, bổ sung, sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng quy định nhiều nội dung trực tiếp hoặc gián tiếp về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại như: Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống mua bán người; Bộ Luật Hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ….


Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019
Cập nhật: 11/11/2019

Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2019;


Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
Cập nhật: 11/11/2019

Gia đình là một nhân tố không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Cùng với làng, nước (Tổ quốc), gia đình tạo thành cái trục bền vững của tính cộng đồng Việt Nam. Trong quá trình dựng nước, giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay con người và gia đình Việt Nam gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của Tổ quốc.


Phụ nữ Triệu Phong chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Cập nhật: 11/11/2019

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Triệu Phong được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình mua, bán, sử dụng ma túy xảy ra trên địa bàn, ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế...Trước tình hình đó, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Triệu Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội.


Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới
Cập nhật: 11/11/2019

Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị:


UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cập nhật: 11/11/2019

Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 3925/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu:


NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
Cập nhật: 5/11/2019

Trong hệ thống cấu trúc hành chính - lãnh thổ nước ta, cấp xã là đơn vị hành chính thấp nhất nhưng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước mà còn là yếu tố chi phối mạnh mẽ đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của các cộng đồng dân cư và của toàn thể người dân trên địa bàn.


Bãi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020
Cập nhật: 18/10/2019

Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.


Tin đã đưa
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (18/10/2019)
Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi (18/10/2019)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, người lao động sẽ được nâng mức vay (18/10/2019)
SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT, MAI TÁNG PHÍ… (18/10/2019)
Chính sách mới đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (18/10/2019)

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

(15/10/2019)
Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/10/2019)
Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (30/8/2019)
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024 (30/8/2019)
Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (23/8/2019)
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị (19/8/2019)
Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2019)
Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (29/7/2019)
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở. (23/7/2019)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (22/7/2019)
Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (15/7/2019)
Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (3/7/2019)
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị. (3/7/2019)
Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (1/7/2019)
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/6/2019)
Dự thảo Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chính phủ đăng trong mục Văn bản mới. (24/6/2019)
Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở ( Tải tại mục Văn bản mới) (21/6/2019)
ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BỘ TƯ PHÁP KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (19/6/2019)
KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NĂM 2019 (17/6/2019)
Giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/6/2019)
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ : TỔNG KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (11/6/2019)

Tư pháp Quảng Trị - 30 năm xây dựng và phát triển.

(7/6/2019)
Công văn số 474/STP-VP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính , nâng cao hiệu quả công việc ( tải tại mục Văn bản mới) (5/6/2019)
Quyết định phê duyệt danh sách tập sự hành nghề công chứng ( Tải tại mục Văn bản mới) (31/5/2019)
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa (31/5/2019)
Một số vướng mắc pháp luật ảnh hưởng đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường (30/5/2019)
CV 450 triển khai sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013 và CV 459 chuẩn bị cho công tác tổng kết Luật Hòa giải cơ sở tải tại mục Văn bản mới. (29/5/2019)
ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2024 (28/5/2019)
Công tác chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/5/2019)
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (22/5/2019)
QĐ về việc công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 tải tại mục Văn bản mới. (17/5/2019)
Thông báo về việc công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ( Tải tại mục VĂN BẢN MỚI) (16/5/2019)
1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (14/5/2019)
Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) (14/5/2019)
Nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá và CV hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến được đăng tại mục Văn bản mới. (10/5/2019)
Các biểu mẫu thống kê theo TK 03 của Bộ Tư pháp ( Tải tại mục Văn bản mới) (8/5/2019)
Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (6/5/2019)
Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019 (4/5/2019)
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT HÌNH SỰ (25/4/2019)
Đoàn công tác Sở Tư pháp Quảng Trị thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (22/4/2019)
Thông tư số: 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và các Biểu mẫu thống kê ( Tải tại mục Văn bản mới) (16/4/2019)
Huyện Hướng Hóa: Lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật với tập huấn nghiệp vụ, kỷ năng hòa giải ở cơ sở (22/4/2019)
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh. (22/4/2019)
Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (11/4/2019)
Cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản ( Tải tại mục Văn bản mới) (10/4/2019)