Lịch    
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL
Cập nhật: 21/1/2020

.


Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020
Cập nhật: 21/1/2020

.


Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản găn s liền với đất.
Cập nhật: 21/1/2020

.


Triển khai thực hiện Phần mềm thống kê ngành Tư pháp
Cập nhật: 14/1/2020

.


Chính phủ ban hành Nghị quyết cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh năm 2020
Cập nhật: 10/1/2020

.


Một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng
Cập nhật: 9/1/2020

.


UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 3/1/2020

.


Thông báo về việc ghi tên vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kết quả tập sự
Cập nhật: 3/1/2020

.


Dự thảo Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
Cập nhật: 30/12/2019

.


Tin đã đưa
Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2019)
Một số điểm mới quy định về cán bộ, công chức, viên chức theo Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (25/12/2019)
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đội ngũ đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/12/2019)
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/12/2019)
Kết quả thực hiện Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019 (23/12/2019)
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ Quốc gia; kho bạc Nhà nước (23/12/2019)
Mua, bán ngoại tệ dưới 1.000 đô la Mỹ không đúng quy định chỉ bị phạt cảnh cáo (23/12/2019)
Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (23/12/2019)
Thông báo về việc ghi tên vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự. (18/12/2019)
Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã. (4/12/2019)
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã. (4/12/2019)
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã. (4/12/2019)
Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. (4/12/2019)
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (4/12/2019)
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (4/12/2019)
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (4/12/2019)
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (4/12/2019)
Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. (4/12/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức. (3/12/2019)
SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11 (19/11/2019)
Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh (12/11/2019)
Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019 (11/11/2019)
Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình (11/11/2019)
Phụ nữ Triệu Phong chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (11/11/2019)
Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (11/11/2019)
UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (11/11/2019)
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ (5/11/2019)
Bãi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 (18/10/2019)
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (18/10/2019)
Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi (18/10/2019)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, người lao động sẽ được nâng mức vay (18/10/2019)
SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT, MAI TÁNG PHÍ… (18/10/2019)
Chính sách mới đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (18/10/2019)

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

(15/10/2019)
Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/10/2019)
Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (30/8/2019)
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024 (30/8/2019)
Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (23/8/2019)
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị (19/8/2019)
Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/7/2019)
Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (29/7/2019)
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở. (23/7/2019)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (22/7/2019)
Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (15/7/2019)
Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (3/7/2019)
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị. (3/7/2019)
Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (1/7/2019)
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/6/2019)
Dự thảo Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chính phủ đăng trong mục Văn bản mới. (24/6/2019)
Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở ( Tải tại mục Văn bản mới) (21/6/2019)