Lịch    
Đoàn công tác Sở Tư pháp Quảng Trị thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Cập nhật: 18/4/2019

.


Thông tư số: 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và các Biểu mẫu thống kê ( Tải tại mục Văn bản mới)
Cập nhật: 16/4/2019

.


Huyện Hướng Hóa: Lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật với tập huấn nghiệp vụ, kỷ năng hòa giải ở cơ sở
Cập nhật: 12/4/2019

.


Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.
Cập nhật: 11/4/2019

.


Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Cập nhật: 11/4/2019

.


Cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản ( Tải tại mục Văn bản mới)
Cập nhật: 10/4/2019

.


Thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá
Cập nhật: 4/4/2019

.


CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ
Cập nhật: 2/4/2019

.


Kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hải Lăng
Cập nhật: 28/3/2019

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện; thực hiện Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 25/02/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Huyện ủy Hải Lăng về làm việc với 3 xã về đích nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch số 01/KH-PTP ngày 01/3/2019 của Phòng Tư pháp về việc kiểm tra công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Hải Lăng năm 2019.


Tin đã đưa
Khối cơ quan tư pháp khu vực Bắc Trung Bộ phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019 (28/3/2019)
LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018- CÔNG CỤ PHÁP LUẬT HỮU HIỆU BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO (27/3/2019)
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tiến hành lập hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại một số xã trên địa bàn huyện Hướng Hóa (28/3/2019)
Một số nội dung của Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (26/3/2019)
Kế hoạch PBGDPL,HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải lăng, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông, TP Đông Hà, TX Quảng Trị tải tại mục Văn bản mới. (19/3/2019)
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (28/3/2019)
Quyết định công nhận xã, phường , thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Vĩnh Linh,Hải Lặng, Gio Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị tải tại mục Văn bản mới. (15/3/2019)
KH tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở và Kế hoạch thực hiện " Năm dân vận chính quyền 2019" tải tại mục Văn bản mới (15/3/2019)
CV hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL,HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL và hướng dẫn XD& ban hành VBQPPL tải tại mục VB mới. (15/3/2019)
Sở Tư pháp phối hợp với Hội đồng đội tỉnh Quảng Trị tập huấn cho Câu lạc bộ “Quyền trẻ em”. (11/3/2019)