Lịch    
NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
Cập nhật: 26/1/2018

Ngày 13/12/2017, liên ngành: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp khi giải quyết vụ án tham nhũng, kinh tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.


Quy định mới về phí công chứng
Cập nhật: 18/12/2017

Ngày 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.


Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản
Cập nhật: 1/11/2017

Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.


Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Cập nhật: 27/9/2017

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 2017, vào đầu tháng 9 năm 2017, Sở Tư pháp tổ chức triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017.


Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
Cập nhật: 27/9/2017

Trung tuần tháng 9 năm 2017, Sở Tư pháp Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.


Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cập nhật: 12/9/2017

Ngày 01/9/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP gồm 08 chương, 46 điều, quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức và bãi bỏ một số điều quy định về nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.


Bộ Nội vụ ban hành quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức
Cập nhật: 12/9/2017

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.


PHỤ LỤC SỐ 1 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Cập nhật: 5/9/2017

PHỤ LỤC SỐ 1 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


Quy định mới về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
Cập nhật: 18/7/2017

Ngày 12 tháng 05 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.


Tin đã đưa
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (SỬA ĐỔI) (14/7/2017)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (5/6/2017)
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN NĂM 2017 (26/5/2017)
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN VÀ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017 (26/5/2017)
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH (12/4/2017)
Giới thiệu Chuyên mục Video phổ biến, giáo dục pháp luật trên YouTube (29/3/2017)
Hội nghị công chức viên chức và triển khai công tác tư pháp năm 2017 (13/2/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2017 (23/1/2017)
Nâng cao năng lực đội ngũ công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng Luật Hộ tịch (29/11/2016)
Khảo sát, thu thập thông tin trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tại một số xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (27/10/2016)