Lịch    
DANH SÁCH CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2018
Cập nhật: 28/5/2018

DANH SÁCH CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2018


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
Cập nhật: 19/3/2018

Ngày 26/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018-2022”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Phương án đơn giản hóa Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp
Cập nhật: 19/3/2018

Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến LLTP và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực. Sau đây là phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp:


Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Cập nhật: 19/3/2018

Ngày 28/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.


NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
Cập nhật: 26/1/2018

Ngày 13/12/2017, liên ngành: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp khi giải quyết vụ án tham nhũng, kinh tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.


Quy định mới về phí công chứng
Cập nhật: 18/12/2017

Ngày 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.


Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản
Cập nhật: 1/11/2017

Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.


Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Cập nhật: 27/9/2017

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 2017, vào đầu tháng 9 năm 2017, Sở Tư pháp tổ chức triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017.


Tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
Cập nhật: 27/9/2017

Trung tuần tháng 9 năm 2017, Sở Tư pháp Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.


Tin đã đưa
Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (12/9/2017)
Bộ Nội vụ ban hành quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức (12/9/2017)
PHỤ LỤC SỐ 1 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (5/9/2017)
Quy định mới về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (18/7/2017)
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (SỬA ĐỔI) (14/7/2017)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (5/6/2017)
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN NĂM 2017 (26/5/2017)
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN VÀ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017 (26/5/2017)
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH (12/4/2017)
Giới thiệu Chuyên mục Video phổ biến, giáo dục pháp luật trên YouTube (29/3/2017)