Phụ nữ Quảng Trị nỗ lực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Tỉnh Quảng Trị có Quốc lộ 9 đi qua trung tâm nối liền với Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đường Xuyên Á và đường Hồ Chí Minh, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây,…thuận lợi cho mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế. Song bên cạnh những thuận lợi trong phát triển kinh tế, thương mại cũng tiềm ẩn những tác động tiêu cực đến an ninh trật tự của địa phương. Tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt có chiều hướng lanh nhanh vào  lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh với các hành vi như sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp, bạo lực học đường…Trước tình hình đó, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần cùng địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 

Các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, tham gia đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội của các tầng lớp hội viên, phụ nữ. Trong 10 năm từ 2010 đến nay các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em như: An toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người... cho 198.895 lượt phụ nữ, trẻ em và nam giới gắn với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của Hội; phối hợp với chính quyền, các ngành tổ chức tuyên truyền, truyền thông và lồng ghép tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt Hội, các câu lạc bộ, nhóm “Phụ nữ tiết kiệm, tín dụng”, nhóm “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản”, nhóm “Tương hỗ” về phòng, chống tội phạm đến 658.586 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và học sinh Trung học cơ sở, PTTH trên địa bàn. Hội phối hợp với Công an tỉnh phát động hưởng ứng cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên” trên phạm vi toàn tỉnh.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức một số hoạt động truyền thông, hội thảo, diễn đàn... về phòng chống tội phạm và TNXH ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyền thông, hội thi quy mô cấp tỉnh như: Tổ chức giao lưu sáng kiến truyền thông về an toàn giao thông và tổ chức diễn đàn xây dựng mô hình an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”, Hội thi “Phụ nữ với an toàn giao thông” và  “Phụ nữ với công tác phòng chống HIV/AIDS”; truyền thông “Vì một cộng đồng không có bạo lực gia đình”, kết hợp trưng bày bộ sản sản phẩm truyền thông Chốn bình yên”, “Nước mắt cười” tại một số địa bàn trọng điểm, tổ chức “Hội nghị phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên” nhằm thống nhất các giải pháp trong việc quản lý xã hội, giáo dục phẩm chất đạo đức với đối tượng là học sinh, sinh viên; tổ chức các diễn đàn “Công an nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”  ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, xây dựng tủ sách pháp luật ở các chi hội phụ nữ, tổ chức “Ngày pháp luật” ... Hội chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, từ năm 2010 đến nay các cấp Hội mở 110 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 7.700 lượt cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó đã chuyển tải nhiều nội dung, chuyên đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Trong công tác phòng chống  tội phạm mua bán người, Hội tổ chức nhiều hoạt động như: Diễn đàn, đối thoại chính sách về đưa người đi lao động ngoài nước và phòng ngừa mua bán người; diễn đàn “Trẻ em với phòng chống mua bán người”, Hội thảo về phòng chống bóc lột sức lao động; phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người tại biên giới Việt Nam - Lào; tập huấn quy trình xây dựng và vận hành nhóm tự lực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng, kỹ năng truyền thông cho các tuyên truyền viên thuộc tỉnh, huyện và các xã vùng biên giới Việt- Lào; các điểm chiếu phim, truyền thông, tư vấn lưu động tại cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống mua bán người cho nữ công nhân, lao động. Trong tình hình dịch bệnh covid 19 diễn ra, nhằm thích ứng hoạt động trong tình hình mới, các cấp hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền, nắm bắt tình hình hội viên cũng như công tác phòng chống tội phạm ở các địa phương, đơn vị.

          Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, trên cơ sở kết quả khảo sát, nắm tình hình thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với Công an tiến hành điều tra tìm nguyên nhân, hoàn cảnh các em vi phạm đồng thời phân loại, lên danh sách, tiếp tục vận động, hướng dẫn từng gia đình ở các chi hội, khu phố, thôn, bản ký cam kết chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục con em mình.  Công tác phòng, chống tội phạm được các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đẩy mạnh từ việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, toàn tỉnh có 300 mô hình, CLB với hơn 10.000 thành viên tham gia. Nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả như: “Chi hội phụ nữ nói không với ma túy”, “Quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật”, “Câu lạc bộ Phụ nữ phòng chống tội phạm”, “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ với an toàn giao thông”, “Quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình hạnh phúc” ...Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng 600 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, duy trì thực hiện có hiệu quả 4 nhà tạm lánh tại 4 thư viện cho nạn nhân bị bạo hành nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình đảm bảo nhu cầu thiết yếu, tránh rủi ro về tính mạng, giúp nạn nhân ổn định tinh thần, đảm bảo sức khỏe. Ngoài các mô hình trên, Công an và Hội phụ nữ đã phối hợp với UBMT tổ quốc Việt Nam và các ngành chức năng xây dựng các mô hình thôn, bản, khu dân cư không có tội phạm và TNXH, Dòng họ không có người vi phạm pháp luật... Lực lượng Công an và Phụ nữ đã chủ động xây dựng 125 tổ hoà giải cơ sở với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ và Công an viên ở thôn bản, tiến hành hòa giải hàng ngàn vụ mâu thuẫn gia đình, xích mích trong cộng đồng dân cư. Từ những mô hình này, ý thức phòng chống tội phạm, TNXH của phụ nữ được nâng lên, góp phần trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự. Những hoạt động của mô hình sẽ là những “viên gạch hồng” để xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Song song với hoạt động giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, các cấp Hội đã phát động phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nắm tình hình, phát hiện, tố giác và cung cấp cho các lực lượng chức năng các nguồn tin về các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, chú trọng các địa bàn biên giới, vùng biên. Thông qua việc triển khai phát động phong trào, chị em đã tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp cho các lực lượng chức năng hàng ngàn nguồn tin về các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên, các loại tội phạm, TNXH như: Mua bán phụ nữ trẻ em, bạo lực gia đình, mại dâm, tổ chức môi giới mại dâm, hiếp dâm... tập trung theo dõi biểu hiện, hành vi của các đối tượng: thụ án hình sự, mới ra tù, đi các trung tâm giáo dục, số đang quản lý theo pháp luật, số trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật, học sinh cá biệt giúp cho các lực lượng Công an lập hồ sơ quản lý, theo dõi các đối tượng này một cách chặt chẽ. Vận động hội viên phụ nữ và chỉ đạo các chi tổ hội phụ nữ tham gia nắm tình hình, rà soát, cung cấp thông tin nghi ngờ về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trong gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn để quản lý, giáo dục, vận động cai nghiện.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ em trong các gia đình nghèo bỏ học, vướng vào các tệ nạn xã hội, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với các hoạt động thiết thực như: quan tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ và con em phụ nữ nghèo; hỗ trợ các gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật; phân công đỡ đầu chủ hộ phụ nữ nghèo với nhiều hình thức: giới thiệu việc làm, cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống...Trong mười năm qua, Hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp xây dựng 220 mái ấm tình thương và nhà tình nghĩa trị giá hơn 6,5 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên, phụ nữ vay, tổng dư nợ các nguồn vốn đến nay 1.420,688 tỷ đồng cho 75.134 chị vay đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Sự hỗ trợ của các cấp Hội đã giúp các gia đình có việc làm, cải thiện đời sống, góp phần giúp chị em có thời gian quan tâm, chăm sóc con, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Để công tác phòng, chống Nhằm bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, từ năm 2010 đến nay các cấp Hội mở 110 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 7.700 lượt cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó đã chuyển tải nhiều nội dung, chuyên đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Bằng những việc làm của mình, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã góp phần cùng toàn tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục nỗ lực chung tay phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: Vận động nguồn lực, lồng ghép trong nhiệm vụ chuyên môn để triển khai các nội dung, chương trình phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động phòng chống tội phạm ngay từ trong gia đình, tăng cường sự phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cảm hoá, giáo dục hội viên, phụ nữ, người thân, con em, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, ở nhiều quy mô, cấp độ khác nhau. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với Công an và Phụ nữ các cấp về cung cấp thông tin, tình hình tội phạm, triển khai làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tố giác với cơ quan chức năng các hành vi có dấu hiệu vi phạm… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

 

                                                                                                                          Bài và ảnh: Phương Thiện