Công văn số: 15 /TB-STP ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc nghỉ tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014

             

                                                UBND TỈNH QUẢNG TRỊ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

                                     SỞ TƯ PHÁP                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Số: 15 /TB-STP                           Quảng Trị, ngày 09 tháng 01 năm 2014


 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần

vào các dịp nghỉ lễ năm 2014

 


  •   Kính gửi:
  •      - Các phòng thuộc Sở;
  •                             - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Căn cứ Thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Công văn số 26/UBND-VX ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ Lễ năm 2014, Sở Tư pháp thông báo như sau:

1. Nghĩ tết Âm lịch:

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, công nhân viên có thời gian nghỉ dài và liên tục, thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết cổ truyền với gia đình, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Sở sẽ đi làm bù vào Thứ Bảy (25/01/2014) và Thứ Bảy (08/02/2014) để nghỉ hoán đổi Thứ Ba (28/01/2014) và Thứ Tư (29/01/2014).

Như vậy, dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Trung tâm được nghỉ 09 ngày liên tục, từ Thứ Ba (28/01/2014) đến hết Thứ Tư (05/02/2014) (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

        Vào 8h00 Thứ Năm ngày 06/02/2014 (Mùng 7 Tết), Sở tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân tại Hội trường Sở Tư pháp, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CBCCVC thuộc Sở bố trí thời gian có mặt để tham dự.

Để đảm bảo an toàn nơi làm việc trong thời gian nghỉ Tết đề nghị Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị trước khi nghỉ Tết, đôn đốc đơn vị dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, kiểm tra hệ thống điện, nước, PCCC và bố trí lực lượng bảo vệ trực cơ quan. Lịch trực cơ quan của đơn vị niêm yết 01 bản tại trụ sở, 01 bản về Văn phòng Sở và 01 bản gửi Công an tỉnh.

          2. Dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5:

          Trong dịp nghĩ lễ này cán bộ công chức, viên chức đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 26/4/2013 để nghỉ hoán đổi thứ Sáu, ngày 2/5/2014. Tức là dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ Tư, ngày 30/4/2014 đến hết Chủ nhật, ngày 4/5/2014. Tổng số ngày nghỉ của dịp này sẽ là 5 ngày liên tục.

          3. Dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9:

          Dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 2/9, cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ Hai, ngày 1/9/2014 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 6/9/2014. Tức là dịp này, cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ Bảy, ngày 30/8/2014 đến hết ngày thứ Ba, 2/9/2014. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 4 ngày liên tục.

          Riêng Phòng Công chứng số 01 không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của Phòng để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp./.

 

 

  1. Nơi nhận:                                                                                                        TL.GIÁM ĐỐC
  2. -Lãnh đạo Sở;                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. -Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;                                                                            (Đã ký)
  4. -Các đơn vị trực thuộc Sở;
  5. - Lưu: VP, VT.
  6.                                                                                                                  Trần Thị Lan Chi