Lịch    
Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước
Cập nhật: 14/11/2019

.


Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước
Cập nhật: 14/11/2019

.


Các biểu mẫu báo cáo về Bồi thường nhà nước.
Cập nhật: 14/11/2019

.


Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Cập nhật: 13/11/2019

.Kính gửi:                  - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;                  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.


Các biểu mẫu
Cập nhật: 11/11/2019

.

TCCBBieu01veSoTuphap.xls

TCCBBieu02vePhongTuphap.xls

TCCBBieu03veTuphaphotichcapxa.xls

TCCBBieu04veLanhdaoSTP.xls

TCCBBieu05ketquathuchienPLvebinhdanggioi.doc


V/v báo cáo thống kê năm 2019 (lần 1)theo Thông tư 03/2019/TT-BTP

Cập nhật: 11/11/2019

.


V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

Cập nhật: 11/11/2019

.


V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp  năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

Cập nhật: 11/11/2019

.


Quyết định Về việc thu hồi thẻ công chứng viên

Cập nhật: 4/11/2019

.


Tin đã đưa

QĐ Công bố danh sách Đấu giá viên và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(15/10/2019)

CV V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

(8/10/2019)

   Công  văn số: 641 /STP-VP  ngày 16/7/2019 lấy ý kiến góp ý  góp ý quy trình nội bộ và   quy trình điện tử giải quyết TTHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã .                          

(17/7/2019)
CV số: 1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (14/5/2019)
Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) (14/5/2019)
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/1/2019)
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức (17/10/2018)
Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch (2/8/2018)
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ (3/7/2018)
Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 (16/4/2018)