Lịch    
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.
Cập nhật: 21/1/2020

.


Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng.
Cập nhật: 9/1/2020

.


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Cập nhật: 3/1/2020

.


NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Cập nhật: 3/1/2020

.


LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Cập nhật: 3/1/2020

.


THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
Cập nhật: 6/1/2020

.


Thông báo Tuyển dụng viên chức

Cập nhật: 28/11/2019

.


Công văn tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.
Cập nhật: 20/11/2019

.


Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước
Cập nhật: 14/11/2019

.


Tin đã đưa
Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước (14/11/2019)
Các biểu mẫu báo cáo về Bồi thường nhà nước. (14/11/2019)
Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (13/11/2019)
Các biểu mẫu (11/11/2019)

V/v báo cáo thống kê năm 2019 (lần 1)theo Thông tư 03/2019/TT-BTP

(11/11/2019)

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

(11/11/2019)

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp  năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

(11/11/2019)

Quyết định Về việc thu hồi thẻ công chứng viên

(4/11/2019)

QĐ Công bố danh sách Đấu giá viên và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(15/10/2019)

CV V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

(8/10/2019)