Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Cập nhật: 13/2/2020

.


Thông tư số 12 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
Cập nhật: 10/2/2020

.


Công văn của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện TT số 12/2019/TT-BTP quy định chế độ báo cáo định kỳ.
Cập nhật: 10/2/2020

.


Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.
Cập nhật: 21/1/2020

.


Tin đã đưa
Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng. (9/1/2020)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC (3/1/2020)
NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP (3/1/2020)
LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (3/1/2020)
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 (6/1/2020)

Thông báo Tuyển dụng viên chức

(28/11/2019)
Công văn tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019. (20/11/2019)
Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước (14/11/2019)
Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về bồi thường nhà nước (14/11/2019)