MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử sở Tư pháp

Chỉ đạo điều hành
Edit
Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cập nhật: 18/7/2022
Edit
Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Cập nhật: 22/3/2022
Edit
THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Cập nhật: 17/3/2022
Edit
Kế hoạch 364/KH-STP ngày 09/3/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Cập nhật: 15/3/2022
Edit
Kế hoạch số 193/KH-STP ngày 08/02/2022 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022
Cập nhật: 15/3/2022
Edit
Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2022
Cập nhật: 15/3/2022


 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 

LIÊN KẾT WEBSITE