MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử sở Tư pháp

Chỉ đạo điều hành
Edit
Công văn 556/STP-VP báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020
Cập nhật: 29/5/2020
Edit
Công văn 557/STP-VP gửi các Phòng thuộc Sở.
Cập nhật: 29/5/2020
Edit Cập nhật: 1/4/2020
Edit
Quyết định ban hành Kế hoạch họat động của HĐPHPBDGPL tỉnh năm 2020
Cập nhật: 15/2/2020
Edit
Kế hoạch PBGDPL;HGSC; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
Cập nhật: 15/2/2020
Edit
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Cập nhật: 13/2/2020


 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 

LIÊN KẾT WEBSITE